GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN

 

 

Vad är kiropraktik?

 

För att lättare förstå kiropraktik måste vi känna till vissa termer som används inom kiropraktiken. Några av de viktigaste termerna är:

  • subluxation
  • innate intelligence
  • justering

 

Här nedan följer en kort beskrivning av dessa termer och dess samband med kroppens hälsa.

 

 

Subluxation

När en kota får en ändrad position till den nedanför (mindre än en luxation) och att det uppstår en irritation av nerverna kallas detta inom kiropraktiken för ”vertebral subluxation”.

 

Forskning visar att det endast krävs en liten irritation för att ändra de s.k. spinala reflexerna. Spinala reflexer är de signaler som förmedlar information mellan övriga kroppen och hjärnan och vice versa.

 

Ett fullt fungerande nervsystem tillåter kroppen att fungera optimalt. Nervsystemet är kontrollcentrat i vår kropp. Hjärnan och ryggmärgen är så viktiga att de är de enda organ som är helt omslutna av skelett. Nervfibrerna försörjer varje cell, vävnad och system i kroppen. Impulser går i dessa nerver från hjärnan till kroppen och från kroppen tillbaka till hjärnan.

 

En subluxation är den vanligaste orsaken till störning av nervernas funktion från ryggmärgen ut till resten av kroppen och vice versa. Det vill säga en störning av Innate Intelligence.

 

Vid en subluxation uppstår även en minskad rörlighet mellan kotorna. Denna minskade rörlighet medför ett kompensatoriskt rörelsemönster i närheten. Denna kompensation kan visa sig som en överrörlighet som i sin tur kan medföra en minskad rörlighet någon annanstans. Denna sekundärt minskade rörlighet behöver dock inte vara en subluxation.

 

 

Innate Intelligence

 

Av alla naturens under är nog det mest fantastiska livet. Vi började alla som en liten cell som delade sig och till slut består vi av många miljarder celler. Från en typ av cell kommer nerver, skelett, muskler, hud och organ osv. Så fort alla celler är formade vet de instinktivt hur de ska fungera i harmoni i kroppen för att du skall existera.

Det finns i oss alla en medfödd förmåga som reglerar alla våra celler och alla våra funktioner i kroppen. Denna förmåga kallas för "Innate Intelligence". Innate Intelligence gör så att vårt hjärta slår och att magen smälter maten och att vårt immunförsvar kan försvara oss mot inkräktare.

Varje dag utsätts kroppen för stress och belastning som den inte är skapt för. Innate Intelligence ger oss förmågan att läka oss själva och att anpassa kroppen efter den stress den utsätts för så vi kan bibehålla vår hälsa.

Det är vida känt att hjärnan är kroppens kontrollcenter. Innate Intelligence fungerar genom nervsystemet från hjärnan och ner genom ryggmärgen och ut genom spinalnerverna till kroppens alla celler. Om Innate Intelligence får fungera ohindrat så kommer kroppen att fungera på optimal nivå. Om något hindrar eller stör nervernas funktion kommer inte Innate Intelligence att fungera optimalt.

 

Justering

 

En kiropraktisk justering är en specifik behandling av ett specifikt segment utfört med händerna. En kiropraktisk justering utförs på rätt ställe, i rätt riktning vid rätt tillfälle. En kiropraktisk justering har till syfte att ta bort subluxationer som stör nervernas funktion. Oftast behövs bara en eller ett par justeringar göras vid varje besök.

 

Målet med kiropraktik är att ta bort problemet, subluxationen, så att Innate Intelligence kan verka utan störning via nervsystemet. Medlet för detta är en kiropraktisk justering.

 

 

 

 

GONSTEADKIROPRAKTORER

 

STOCKHOLM

 

GONSTEADKLINIKEN

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 33 19

www.gonsteadkliniken.se

 

HANINGE KIROPRAKTORKLINIK

Nynäsvägen 56
136 40 Handen
Tel: 08-745 70 70

www.haningekiropraktorklinik.se

 

HÄLSOASSISTANS

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 10 14

 

CENTRUMKIROPRAKTORN TÄBY
Åkerbyvägen 90
183 35 TÄBY
Tel: 08 - 768 41 31

www.centrumkiropraktorn.se

 

ELIAESSONS KIROPRAKTIK
Ystadsvägen 67
121 51 JOHANNESHOV

Tel: 08 - 600 38 08

www.gonstead.se

 

SOLLEFTEÅ

 

AH KIROPRAKTIK

Tel: 0620 - 230 30

www.gonstead.se

 

HALLSTAHAMMAR

 

JÄMSÄS KIROPRAKTIK AB

Parkgatan 4 D
734 35 HALLSTAHAMMAR

Tel: 0220 - 141 00
www.jamsaskiropraktik.se

 

LUND

 

LUNDS CHIROPRAKTORMOTTAGNING

Grönegatan 18

222 24 Lund

Tel: 046 - 18 42 97 / 14 90 00

www.kiropraktorklinik.com

GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN

© copyright GCS - S 2012