GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN

 

 

Gonstead system

Gonstead system är ett unikt system på grund av dess noggrannhet och att det

är specifikt både gällande analys och behandling. Både undersökning och behandling

skiljer sig från övriga kiropraktiska tekniker. Gonsteadtekniken är den teknik som,

till skillnad från andra tekniker, tillägnar disken mellan kotorna en central roll. Vi letar

i hela ryggraden på jakt efter subluxationer som orsakar ohälsa. Hos en Gonstead-

kiropraktor genomgår varje patient följande undersökningsförfarande:

 

Sjukdomshistoria

 

Kiropraktorn förhör sig om tidigare sjukdomar och skador för att få förståelse för

patientens problem.

 

Tester

 

Kiropraktorn utför ortopediska och neurologiska tester för att utesluta tillstånd

som inte är av kiropraktisk natur. Diskens tillstånd har en central roll vid analysen

av patientens problem. En låg och/eller kilformad disk kan medföra en irritation av

nervrötterna som går ut mellan kotorna.  Detta kan bl.a. medföra känselbortfall,

ändring av reflexer och skillnad i muskelstyrka mellan t.ex. höger och vänster sida.

Finns en skillnad kan kiropraktorn ringa in nivån där nervpåverkan föreligger.

 

 

Statisk palpation

 

Den statiska palpationen används för att upptäcka

svullnader, ömheter och onormala förändringar i

ryggens vävnader.

 

Rörelsepalpation

 

Rörelsepalpation används för att undersöka hur lätt/

svårt en kota rör sig i olika riktningar och positioner i

förhållande till kotan nedanför. Det är rörelse-

palpationen som avgör var vi ska behandla.

Även om ovanstående undersökningar kan tyda på

ett område kan det vara en kompensation till ett mer

primärt område. Finns det rörelse mellan två kotor

utförs ingen behandling här.

 

Visualisering

 

Som kiropraktor är man noga tränad i att titta på

hur rörelser utförs och förändringar i hållning som

kan indikera problem.

Visualiseringen är för att "dubbelkolla" sina tidigare

fynd samt att göra sig en inre bild hur segmenten

skall justeras.

 

 

Röntgen


Det sista steget i undersökningen är en analys av röntgenbilder då dessa

finns tillgängliga. Röntgenbilderna avgör inte var justeringen ska göras utan

hur den ska göras. Gonstead upptäckte tidigt att det inte var den största

felställningen som utgjorde subluxationen. Den största felställningen

utgjordes av kompensationen och den mindre felställningen, oftast nedanför,

var den verkliga subluxationen.

 

Att en kota inte rör sig så bra åt ett håll betyder inte att den ska justeras åt

det hållet. Den kanske redan ligger så långt åt det hållet som det är möjligt.

En kota har sin optimala funktion när den ligger i en neutral position i

förhållande till kotan nedanför eller ovanför.

 

En Gonsteadkiropraktor är specialutbildad på att tyda röntgenbilder och se

hur kotan ligger i förhållande till kotan nedanför och ovanför. Vi ser diskut-

rymmen och förskjutningar. På så vis vet vi hur vi ska utföra vår justering

för att föra kotan in mot dess neutrala/normala position. Röntgenbilden visar

även om det finns tillstånd som kräver speciella metoder vid justeringen.

På en röntgenbild kan vi även visa patienten hur det ser ut för att öka

patientens förståelse för sina problem.

 

          

 

      Röntgenanalys av bäcken              Spondylolysolisthes             Retrolisthes

                                                        fraktur på kotbågen      bakåtglidning av L5

 

 

Den vänstra bilden visar en röntgenanalys av bäckenet. De två röntgen-

bilderna till höger visar två olika tillstånd som kan ge samma typ av symptom.

Observera hur nedersta ländkotan, L5, har förskjutits åt olika håll gentemot

översta kotan korsbenet, S1. Dessa två tillstånd kräver olika hänsyns-

taganden vid justeringen. Detta åskådliggör vikten av röntgenanalys.

 


Behandlingen

 

När ovanstående undersökningsförfarande är gjort återstår själva behandlingen.

Som Gonsteadkiropraktor utför vi en specifik kiropraktisk justering utan

inslag av rotation. Till skillnad mot manipulation, som betyder att öka rörligheten

i en led, utför vi en kiropraktisk justering som har för avsikt att ta bort sub-

luxationen och därmed nervpåverkan. En manipulation har inte det syftet.

Även om flera ”låsningar” hittas så är det bara de som uppfyller kriterierna för

”subluxation” som justeras. De andra ”låsningarna” är inte aktuella att behandla

då de är kompensationer och skulle leda till en ”överbehandling” av patienten.

En Gonsteadkiropraktor har minst tre bänkar att växla mellan för att justeringen

ska bli så effektiv och mild som möjligt.

 

 

 

GONSTEADKIROPRAKTORER

 

STOCKHOLM

 

GONSTEADKLINIKEN

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 33 19

www.gonsteadkliniken.se

 

HANINGE KIROPRAKTORKLINIK

Nynäsvägen 56
136 40 Handen
Tel: 08-745 70 70

www.haningekiropraktorklinik.se

 

HÄLSOASSISTANS

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 10 14

 

CENTRUMKIROPRAKTORN TÄBY
Åkerbyvägen 90
183 35 TÄBY
Tel: 08 - 768 41 31

www.centrumkiropraktorn.se

 

ELIAESSONS KIROPRAKTIK
Ystadsvägen 67
121 51 JOHANNESHOV

Tel: 08 - 600 38 08

www.gonstead.se

 

SOLLEFTEÅ

 

AH KIROPRAKTIK

Tel: 0620 - 230 30

www.gonstead.se

 

HALLSTAHAMMAR

 

JÄMSÄS KIROPRAKTIK AB

Parkgatan 4 D
734 35 HALLSTAHAMMAR

Tel: 0220 - 141 00
www.jamsaskiropraktik.se

 

LUND

 

LUNDS CHIROPRAKTORMOTTAGNING

Grönegatan 18

222 24 Lund

Tel: 046 - 18 42 97 / 14 90 00

www.kiropraktorklinik.com

 

© copyright GCS - S 2012

 

GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN