GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN

 

 

Historia

Man vet att flertalet gamla kulturer både i Europa och Asien använde sig av manipulation av ryggraden. Den äldsta bilden som visar ryggradsmanipulation är från 1750 f.Kr. Gamla texter visar att de gamla grekerna, romarna och babylonerna använde sig av manipulativ terapi.

Hippokrates (den moderna medicinens fader 460-370 f.Kr.) påpekade att ryggen hade en viktig del i hela hälsan. Han trodde att kroppen av naturen kunde läka men att det var klinikerns ansvar att ta bort alla saker som kunde störa/motverka kroppens självläkande förmåga.

Sedan antiken gick kunskaperna om hur man skulle behandla människor med hjälp av händerna över från far till son.

 

Kiropraktikens födelse kom först 18 september 1895 då D.D. Palmer efter en halvtimmes övertalning fick lov att behandla Harvey Lillard som varit döv sedan 17 år. Harvey kunde inte höra vagnarna ute på gatan inte heller en klockas tickning. D.D. Palmers undersökning visade att en kota hade flyttats ur sin normala position. Efter justeringen återfick Harvey sin hörsel! D.D. Palmer fortsatte under åren att hjälpa folk men det var D.D. Palmers son B.J. Palmer som fick kiropraktiken att blomstra, dock inte utan problem.

 

 

 

D.D. Palmer

 

 

 

I början av 1900-talet dömdes många kiropraktorer till fängelse för att praktisera medicin utan licens men B.J. Palmer hade hjälp av många advokater och efter många rättegångar kunde man fastställa att kiropraktik var en egen yrkeskår. Sedan dess har kiropraktiken växt och är idag en accepterad behandlingsmetod i stora delar av världen.

 

B.J. Palmer

 

 

C.S. Gonstead

Clarense S. Gonstead utexaminerades 1923 vid Palmer Collage of Chiropractic. Han slog sig ner i den lilla orten Mt. Horeb i Wisconsin där han etablerade sin praktik. Han upptäckte snart att den största felställningen mellan kotorna på en röntgenbild oftast inte utgjorde det stället som bör justeras (inom kiropraktiken används termen ”justera” som är specifikare än ”manipulera”). Han utvecklade ett speciellt system för att analysera röntgenbilder och en behandlingsteknik som gör behandlingen så effektiv och lindrig som möjligt för både patienten och kiropraktorn. Hans teknik betraktas idag som en enastående effektiv ”hands-on” teknik inom kiropraktiken. Mot slutet av sin karriär hade hans praktik utvecklats att bli den största kiropraktiska kliniken i världen.

 

Den första kiropraktorn i Sverige öppnade sin praktik i början av seklet. Idag finns det ca 500 legitimerade kiropraktorer i Sverige. År 2005 grundades Gonstead Chiropractic Society -  Sweden med syftet att ta tillvara medlemmarnas intresse för Gonsteadtekniken och för att bibehålla en hög kiropraktisk standard i Sverige.

 

 

 

 

 

GONSTEADKIROPRAKTORER

 

STOCKHOLM

 

GONSTEADKLINIKEN

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 33 19

www.gonsteadkliniken.se

 

HANINGE KIROPRAKTORKLINIK

Nynäsvägen 56
136 40 Handen
Tel: 08-745 70 70

www.haningekiropraktorklinik.se

 

HÄLSOASSISTANS

Serafens Sjukhus

Hantverkargatan 2D

112 21 Stockholm

Tel: 08 - 653 10 14

 

CENTRUMKIROPRAKTORN TÄBY
Åkerbyvägen 90
183 35 TÄBY
Tel: 08 - 768 41 31

www.centrumkiropraktorn.se

 

ELIAESSONS KIROPRAKTIK

Tfn/fax: 08-6003808Adress
Ystadsvägen 67
121 51 JOHANNESHOV

Tel: 08 - 600 38 08

www.gonstead.se

 

SOLLEFTEÅ

 

AH KIROPRAKTIK

Tel: 0620 - 230 30

www.gonstead.se

 

HALLSTAHAMMAR

 

JÄMSÄS KIROPRAKTIK AB

Parkgatan 4 D
734 35 HALLSTAHAMMAR

Tel: 0220 - 141 00
www.jamsaskiropraktik.se

 

LUND

 

LUNDS CHIROPRAKTORMOTTAGNING

Grönegatan 18

222 24 Lund

Tel: 046 - 18 42 97 / 14 90 00

www.kiropraktorklinik.com

©copyright GCS - S 2012

 

GONSTEAD CHIROPRACTIC SOCIETY - SWEDEN